PAYMENTS

HOW TO PAY FOR YOUR TICKET:

THROUGH TIGOPESA.

1. XXXX
2.XXXX
3. XXXX

THROUGH M-PESA.

1. XXXX
2.XXXX
3. XXXX

THROUGH AIRTEL MONEY.

1. XXXX
2.XXXX
3. XXXX